dierenforum forum index
dierenforum
een leuke dieren forum
Plaats reactie
ziektes en aandoeningen
tessa
Site Admin

Geregistreerd op: 2-10-2006
Berichten: 2551
Woonplaats: leerdam
Reageer met quote
ziektes en aandoeningen
hier zet ik ziektes en aandoeningen neer die bij schapen voor kunnen komen
en de behandeling daarvan
Advertentie


CL (caseous lymphadenitis)
tessa
Site Admin

Geregistreerd op: 2-10-2006
Berichten: 2551
Woonplaats: leerdam
Reageer met quote
CL (caseous lymphadenitis)

CL is een chronische ziekte veroorzaakt door de bacterie Corynebacterium pseudotuberculosis. Deze bacterie kan lang overleven in de bodem. Met name kleine herkauwers (geiten en schapen), maar ook andere diersoorten, zoals runderen, paarden en alpaca's kunnen de ziekte krijgen.

De aandoening is ook bekend onder de namen pseudotuberculose, kaasachtige lymfklierontsteking en Ďbultenziekteí. De CL-bacterie komt via beschadigingen van de huid of de slijmvliezen het dier binnen en nestelt zich in de regionale lymfklieren. Daar ontstaan abcessen die spontaan kunnen openbreken.

Symptomen CL bij geiten en schapen
Bij geiten komen de meeste abcessen voor in de lymfklieren van hals en kop, maar soms ook in de lymfeklieren van de borst. De abcessen kunnen een doorsnee hebben van 0.5 cm tot 10 cm. Opengebroken abcessen bevatten veel besmettelijk materiaal en zijn gevaarlijk voor de verspreiding van de bacterie.
Een geit zonder inwendige abcessen vertoont geen andere klinische symptomen dan verdikking of abcedering van ťťn of meer oppervlakkige lymfklieren. Aantasting van de inwendige lymfklieren wordt bij schapen vaker waargenomen dan bij geiten.

Bij schapen zitten de bulten meer inwendig, hoewel ook bij deze dieren de abcessen zichtbaar en voelbaar kunnen zijn. Besmette schapen zijn nauwelijks ziek. Wel zijn er aanwijzingen dat CL een rol speelt bij het met vermagering gepaard gaande Ďthin ewe syndromeí bij schapen.

De incubatietijd (de tijd van besmetting totdat abcessen in de oppervlakkige lymfklieren worden opgemerkt) varieert van twee tot zes maanden of zelfs veel langer. Volgens een ruwe schatting van de GD is in Nederland vijf procent van de geitenbedrijven met CL besmet en minder dan 0,001 procent van de schapenbedrijven. Op die bedrijven is circa dertig procent van de dieren besmet. Een groot aantal geitenbedrijven is CL-vrij gecertificeerd. Voor schapenbedrijven bestaat op dit moment nog geen officiŽle certificering.

Besmettelijk voor de mens
CL is een zoŲnose, dit betekent dat ook de mens met deze bacterie kan worden besmet. Uit de literatuur is een aantal gevallen bekend van CL bij schaapherders, schaapscheerders en slachthuispersoneel. Eťn consument raakte besmet na het drinken van rauwe geitenmelk. De mens kan zelf door contact met besmette dieren en vervolgens een vrij koppel te bezoeken, dit koppel infecteren.

Maatregelen
Behandeling van zieke dieren is niet aan te raden, omdat het risico van de verspreiding erdoor kan worden verhoogd. Bovendien is behandeling met bijvoorbeeld antibiotica lastig, omdat de ziekteveroorzaker zich schuil houdt in de abcessen. Wie de abcessen laat openbarsten en het pus (kaasachtig, wit, substantie lijkt een beetje op tandpasta) eruit laat lopen, creeert voor zichzelf en de dieren een groot probleem. De bacterie kan zeker 18 weken overleven in een vochtige, donkere ruimte. Alleen bij direct zonlicht gaat de bacterie binnen een week dood.
Gebeurt het toch dat een abces open breekt, zet het dier dan in elk geval apart, gebruik een keukenrol om het abces zover mogelijk uit te knijpen, druk vanaf verschillende kanten het abces dicht, behandel de plek met jodium, ontsmet uzelf, uw schoeisel, was uw kleding en verbrand alle materialen die mogelijk met de bacterie in aanraking zijn geweest en hou het dier in isolatie totdat de wond geheel is genezen.

Het kan overigens heel goed mogelijk zijn dat dieren besmet zijn zonder dat het duidelijk zichtbaar is. Dus hygiŽne telt, altijd. Indien de diagnose CL is bevestigd, zijn verschillende beslissingen mogelijk:

ēde afvoer (dwz euthanaseren) van besmette dieren, na bloedonderzoek van het gehele koppel. Dit onderzoek zal in het algemeen vaker moeten worden uitgevoerd om alle besmette dieren op te sporen.
ēde afvoer (dwz euthanaseren) van het gehele koppel en deze vervangen door een CL-vrij gecertificeerd koppel dieren.
CL kan voorkomen bij zowel schapen als geiten. Dat betekent dat geiten ook geÔnfecteerd kunnen worden door schapen en vice versa. Als u beide diersoorten houdt dient u hiermee terdege rekening te houden. Het tijdelijk bijeenbrengen van geiten b.v. voor keuringen vormt een risico. Aangezien dieren besmet kunnen worden tijdens transport is het daarnaast van groot belang dat geiten en uiteraard ook schapen worden vervoerd in een vooraf goed gereinigde en gedesinfecteerde wagen.
Scrapie
tessa
Site Admin

Geregistreerd op: 2-10-2006
Berichten: 2551
Woonplaats: leerdam
Reageer met quote
Scrapie

Scrapie is een besmettelijke, zeer langzaam verlopende aandoening van het zenuwstelsel bij schapen en geiten. Na een lange incubatietijd en een slepend verloop eindigt de ziekte met de dood. Een behandeling is niet mogelijk.

In het Verenigd Koninkrijk is de ziekte ruim 250 jaar geleden beschreven. In Nederland is scrapie bij schapen in oktober 1957 voor het eerst vastgesteld. Het is echter aannemelijk dat de ziekte ook hier veel langer voorkomt. Bij de geit werd in november 2000 het eerste geval gediagnosticeerd, gevolgd door een tweede geval enkele maanden later. De elf resterende geiten op dit bedrijf werden geruimd en bij vier van de elf dieren werd ook scrapie aangetoond. Sindsdien is onderzoek bij de geit in ons land altijd negatief verlopen. Scrapie is geen zoŲnose.

Op basis van een in 1992 uitgevoerd onderzoek komt scrapie in Nederland naar schatting voor op ruim 6% van de bedrijven met schapen. In geÔnfecteerde koppels ligt het aantal klinische gevallen op ruim ťťn procent per jaar.
De gevoeligheid voor scrapie is erfelijk bepaald. Door gericht op scrapie-ongevoeligheid te fokken zal het aantal besmette bedrijven in ons land de komende jaren snel gaan dalen. Het zal echter bij ongewijzigd beleid nog wel enkele tientallen jaren duren voor de laatste scrapiegevallen in ons land optreden. Hoewel over scrapie bij geiten veel minder bekend is, gaan we ervan uit dat scrapie bij de geit in Nederland niet of bijna niet voorkomt.

De verschijnselen van scrapie treden in de regel op vanaf een leeftijd van anderhalf jaar. Er zijn klinische gevallen bekend van tien maanden oud en soms nog jonger, maar dat zijn uitzonderingen. Meestal zijn de dieren ouder dan twee jaar en vertonen de volgende verschijnselen:

* afwijkend gedrag;
* jeuk, schuren;
* neurologische verschijnselen:
* trillingen aan de kop;
* schrikgedrag;
* vermagering.

Afwijkend gedrag
De eerste verschijnselen van scrapie bestaan vaak uit een verandering in gedrag. Soms kunnen de dieren tijdenlang staan te Ďdromení met de kop een beetje naar beneden. Op een ander moment vertoont het dier geen verschijnselen. In een koppel schapen waar scrapie voorkomt, kan een eigenaar soms in een zeer vroeg stadium een ziek dier onderkennen, omdat het geen koppelgedrag meer vertoont. Als bijvoorbeeld de rest van de dieren weidt, ligt het scrapieschaap of loopt het dier alleen in de andere hoek van de wei.

Jeuk
In eerste instantie komen soms alleen verschijnselen van jeuk (to scrape = jeuken, schuren) voor. Aangedane dieren schuren zich aan van alles. Hierdoor kunnen veranderingen aan wol of huid ontstaan. Vaak wordt ook geschuurd aan niet-bewolde lichaamsdelen. Bij het betasten van de lendenstreek gaan de dieren vaak smakken. Naar schatting vertoont ongeveer zestig procent van de schapen met scrapie jeuk.

Neurologische verschijnselen
Schapen die lijden aan scrapie kunnen, naast andere neurologische verschijnselen, onrustig en schrikachtig zijn. Soms trillen ze over het hele lichaam. De Franse naam voor scrapie is dan ook Ďla tremblanteí (= trillen, beven). Vaak is het trillen alleen aan de kop goed te zien. Ook de bewegingen van het dier zijn veranderd. Zeker als het dier zich wat sneller verplaatst, doen de bewegingen denken aan die van een draver. De Duitsers spreken daarom van ĎTraberkrankheití.

Vermagering
Naast bovengenoemde verschijnselen vermageren de dieren uiteindelijk en wordt de vacht dor en grauw. Een behandeling is niet mogelijk. Alle aangedane dieren gaan uiteindelijk dood. Bij sectie is het kadaver vaak mager; soms zijn huid- en vachtveranderingen aanwezig.
Blue tongue
tessa
Site Admin

Geregistreerd op: 2-10-2006
Berichten: 2551
Woonplaats: leerdam
Reageer met quote
Blue tongue

Wat is bluetongue ?

Bluetongue is een virusziekte bij herkauwers. Vooral schapen kunnen er ernstig ziek van worden of eraan sterven. De sterfte is afhankelijk van het type virus waarvan er 24 typen voorkomen.
In Nederland blijkt het type 8 te zijn. Dit type geeft relatief weinig sterfte.Op schapenbedrijven wordt minder dan 5 % van de dieren ziek.De tot nu waargenomen sterfte is 1-2 %.
Andere herkauwers (runderen, geiten, dromedarissen en wilde herkauwers) kunnen wel met het virus besmet worden, maar worden meestal niet ziek. Wel kunnen runderen 100 dagen lang een bron van infectie vormen omdat het virus nog in het bloed zit. Een natuurlijke infectie bij de geit is in ons land tot nu toe nog niet geconstateerd. Experimenteel is het wel gelukt om een geit met BTV-8 te infecteren.

Bluetongue wordt overgebracht door bepaalde muggensoorten,knutten, niet door contact van schapen onderling. De ziekte is ongevaarlijk voor mensen. Dieren die geen herkauwer zijn, lopen geen risico. Honden en katten kunnen er dus niet ziek van worden.

Ziekteverschijnselen

De meest voorkomende verschijnselen zijn bij schapen zeer hoge koorts en algeheel ziek zijn.
NeusuitvloeiÔng en schuimig speeksel op de bek wordt gezien. Daarnaast hebben ze last van verwondingen en ontstekingen van de mond en de tong. Die wordt blauw, vandaar de naam Bluetongue. De bek zwelt op. De blauwe tong komt maar bij een klein gedeelte van de besmette dieren voor.
Verder kan er vochtophoping onder de buik en onder de kaak ontstaan. Het beeld van de flessehals kan ontstaan.


Ook kunnen de schapen kreupel worden door gezwollen kroonranden. De dieren liggen veel . Als ze staan is dit met een kromme rug en met de poten dicht bij elkaar. De dieren kunnen chronisch kreupel blijven door de restverschijnselen van de kroonrandontsteking en spierverval (necrose).

De ziekte kan binnen 8 tot 10 dagen tot sterfte leiden, maar ook herstel is mogelijk al kan dit lang duren. In Nederland lijkt het percentage dieren dat sterft aan bluetongue als ze de infectie hebben opgelopen gering te zijn. In het buitenland wordt een sterftepercentage van 40 % opgegeven.

Besmettingswijze

Het virus, dat bluetongue veroorzaakt, het zogenaamde Orbivirus, wordt overgebracht door de steek
van bepaalde muggen (culicoides). Herkauwers kunnen elkaar niet onderling besmetten. De mug brengt het over door eerst een besmette en daarna een onbesmet dier te steken.

Verspreiding door de knutCulicoides obsoletes, een overbrenger van bluetongue


De ziekte en de knutten kwamen eerder alleen voor in warme gebieden, gelegen tussen 40 graden noorderbreedte en 35 graden zuiderbreedte. In Europa gaat het dan om Italie, Spanje, Portugal en Griekenland. In deze landen zijn regelmatig uitbraken van bluetongue. Vermoedelijk door klimaatveranderingen komen de ziekteverspreidende muggen steeds noordelijker voor. Inmiddels zijn in Nederland ook muggensoorten ontdekt die het virus kunnen overdragen. Op 17 augustus 2006 is hier de ziekte vastgesteld.De knut

Er zijn 3 soorten knutten (Culicoides imicola, obsoletes,dewulfi en pulicaris).De knut is 1-2 mm groot. De volwassen knut leeft 14-21 dagen. Bij kouder weer kan hij een maand oud worden. Hij kan 1-2 km ver vliegen maar de wind kan hem wel tot 300 km ver dragen.De knut vliegt in de schemer en īs nachts. Hij vliegt van april tot half oktober. De knut komt niet graag in stallen. Als hij er al zit dan moet hij met dieren meegelift zijn. Men gaat er vanuit dat de volwassen knut in de winter sterft en alleen de larven de winter overleven. De larven dragen het virus niet.
Een ideaal gebied voor knutten is een omgeving waar dieren īs nachts buiten zijn, met plassen en poeltjes verrijkt met mest en met beschutting tegen de wind (heggen).
Men vermoedt dat in Nederland de knut CulicoÔdes dewulfi een rol in de overbrenging van de ziekte speelt. Deze knut is aangepast aan het Europese klimaat en heeft een goede kans de winter te overleven.

Bestrijding

1. Knuttenbestrijding met insecticides zoals bijvoorbeeld Sputop 250 ml of Butox pour on voor bestrijding op het dier. Beide middelen zijn sinds 23 augustus 2006 via een vrijstellingsregeling vrijgekomen voor het gebruik bij schapen. Beide middelen waren wel geregistreerd in BelgiŽ en Duitsland. Het zijn pour on preparaten die men over de rug van de schapen giet. Beide hebben een nawerking.Voor runderen is Veerust Super 600 ml toegelaten evenals oorflappen met insecticide; Auriplak en Boviclip.
2. Neocidol 1 liter 600 EW is per oktober 2006 toegevoegd aan de lijst van toegestane middelen. Het heeft het voordeel dat het tevens werkzaam is tegen myasis en per behandeling relatief goedkoop is. Neocidol heeft een definitieve registratie
3. De stal kan men behandelen met Alfacron 10 Plus 500 gram (verplicht in de 20 km zone). Het ministerie van LNV heeftt een lijst van bestrijdingsmiddelen. Ook voor paarden en rundvee is een lijst gemaakt. Behandeling van de stal is verplicht maar discutabel omdat de knut in principe niet in de stal komt.
4. Opstallen van een uur voor zonsondergang tot een uur na zonsopgang (was verplicht in de 20 km zone). Opstallen alleen is nog geen garantie dat de dieren niet gestoken worden.
5. In het buitenland wordt geent tegen bluetongue. In Europa is standaard vaccinatie tegen de ziekte niet toegestaan. Maar de EU-wetgeving biedt lidstaten wel de ruimte om te gaan vaccineren op basis van van een in Brussel in te dienen voorstel. Zo hebben sinds 2001 Spanje en Italie van De EU toestemming gekregen om te vaccineren. Deze landen maken gebruik van het door een laboratorium in Zuid Afrika gemaakt vaccin.
6. Besmette dieren niet verplaatsen om verdere verspreiding tegen te gaan. Er wordt een exportverbod ingesteld. Een verbod moet na de ziekte niet meer wordt vastgesteld nog minstens 100 dagen duren. Schapen die niet ziek worden in deze periode kunnen namelijk nog steeds besmettelijk blijven.Vervoer geŽnt schaap in ItaliŽ

Geen bluetongue, maar wat dan wel?

* Zere bekjes. Meestal geen koorts. Korsten aan bek, uier, kroonrand.
* Zonnebrand. Meestal maar 1 dier aangetast. Zwelling van de huid. Loslaten van de huid. Vaak wel koorts.
* Besmetting met de rode lebmaagworm. Flessehals mogelijk (vochtophoping tussen de kaaktakken). Papierwitte oogslijmvliezen.
* Kobaltgebrek; dikke koppenziekte vooral bij lammeren. Traanstreep.
* Mond en klauwzeer. Bij twijfel dierenarts waarschuwen.
Zwoegerziekte
tessa
Site Admin

Geregistreerd op: 2-10-2006
Berichten: 2551
Woonplaats: leerdam
Reageer met quote
Zwoegerziekte

Zwoegerziekte wordt gekenmerkt door een langzaam voortschrijdende vermagering en sterfte. Naast vermagering komen meestal ook verschijnselen aan de longen voor. Pas recent is meer bekend geworden over de gevolgen van deze infectie voor de uier.

Er worden een aantal verschillende uitingsvormen onderscheiden:

* Longvorm
Verschijnselen van de longvorm zijn:
o Niet mee kunnen komen (achterblijven) bij verplaatsen.
o Toegenomen ademhalingsfrequentie.
o In rust een bemoeilijkte ademhaling met een verlengde uitademing.
o Sterfte.

Bij sectie zijn de longen te zwaar (soms meer dan ťťn kg), te groot en slecht samengevallen.

* Hersenvorm
Het eerste dat opvalt bij deze vorm is het zo nu en dan aan ťťn kant achter overkoot gaan, daarna een langzaam toenemende verlamming vanuit de achterhand, uiteindelijk totale verlamming en sterfte. De dieren blijven alert tot ze doodgaan.
* Uiervorm
Verschijnselen van de uiervorm zijn:
o Langzaam toenemende verharding van uierweefsel.
o Verminderde melkproduktie.
*
Gewrichtsvorm
Verschijnsel van de gewrichtsvorm is een langzaam verergerende ontsteking van verschillende gewrichten. Vooral de voorknieŽn zijn aangedaan. Het is niet bekend in hoeverre deze vorm in ons land van betekenis is.

Of alle geÔnfecteerde dieren uiteindelijk ziekteverschijnselen gaan vertonen is niet duidelijk. Mogelijk treden bij deze langzaam verlopende virusinfectie de zwoegerziekteverschijnselen bij een gedeelte van de dieren pas zo laat op, dat deze dieren al van ouderdom zijn gestorven.
Myasis
tessa
Site Admin

Geregistreerd op: 2-10-2006
Berichten: 2551
Woonplaats: leerdam
Reageer met quote
Myasis

maden in vacht


groene vleesvlieg

Het grootste huidprobleem bij broeierig en warm weer in de zomer en voorjaar is een besmetting met maden van de groene vleesvlieg (Lucilla Sericata). Een enkele keer komt de vlieg Lucilia ceasar als veroorzaker van myasis voor. De door de vlieg gelegde eitjes ontwikkelen zich in 2 dagen tot larven die zich in eerste instantie onder de wol verborgen houden. De vlieg leeft ongeveer een maand en legt in die periode 1000 tot 3000 eitjes in pakketjes van 10-20 stuks. De larven vervellen zich een aantal keren en ontwikkelen mondhaken waarmee ze zich vasthechten aan de wond.

Na het laatste vervellingsstadium laten de larven zich vallen en verpoppen in de grond. In de zomer ontwikkelen de poppen zich in enkele dagen tot een week tot volwassen vliegen. Onder ideale omstandigheden kan de cyclus zich in een week rondzetten. Onder de Nederlandse omstandigheden zijn 6 a 7 generaties vliegen mogelijk. Een vlieg kan in een zomer voor miljoenen nakomelingen zorgen. Zodra de temperatuur onder 7 graden zakt blijven de larven inactief om bij een stijging van de buitentemperatuur weer actief te worden.

De huidaandoening komt jaarlijks bij 2-5 % van de schapen en lammeren voor.

Verschijnselen

De aantasting van het schaap wordt in het beginstadium vaak gemist doordat de maden zich diep in de wol en dicht bij de huid ophouden. Het is daarom belangrijk de schapen dagelijks te controleren.

Het schaap zondert zich af en probeert zich te bijten op de plaats waar de larven zich bevinden. Het schaap kwispelt veel met de staart. Het schaap gaat veelvuldig liggen en staan, kijkt om en stampt met de poten. In een later stadium wordt het schaap sloom en loopt het risico aan de infectie te sterven.
In de vacht ontstaan natte stinkende plekken. De maden houden zich vaak aan de bovenzijde van de staartbasis op. Tussen de schouderbladen is ook een favoriete plaats.
De stank van de infectie trekt nog meer vleesvliegen aan. Ook wespen komen er op af.


Preventie

Myasis komt bijna niet voor in korte wol. Een keer extra scheren kan het risico verkleinen. Winterscheer beschermt het schaap de eerste maanden tegen een vroege besmetting. Hierdoor kan de vleesvlieg niet goed terecht bij het schaap en kan ze minder generaties produceren. Dit heeft het voordeel dat het aantal vliegen en dus de infectiedruk voor de rest van de zomer lager zal zijn.

Alleen het achterstel scheren is ook een optie. Vieze wol en urine in de wol trekt de vleesvlieg aan. Bij dieren met lange staarten, die een met mest besmeurde achterhand hebben moet men extra opletten.
Preventie van diarree door een goede ontworming, mineralenvoorziening en beweiding is belangrijk.

Er zijn middelen om op de wol te doen om te voorkomen dat de door de vlieg gelegde eitjes zich niet verder kunnen ontwikkelen (dicyclanil).
Dit middel wordt met een speciaal doseer pistool in een streep over de rug aangebracht. Dit doseerpistool is ook goed als drenchapparaat voor wormmiddelen te gebruiken. Dit middel geeft, mits goed aangebracht een bescherming van 16 weken tegen de ontwikkeling van de maden. Levende maden worden er niet door gedood en moeten met een ander middel aangepakt worden.

Een alternatief is een biologisch middel: Barricade schaap op basis van etherische oliŽn. Dit middel kan 6 weken preventief werken als het niet teveel regent. Barricade schaap doodt de levende maden niet.BehandelingAls het eerste geval optreedt behandel het dier dan goed met een van de onderstaande middelen. Behandel de rest van de koppel preventief door de dieren te scheren of met middelen te behandelen

Voor de behandeling en preventie van maden zijn er in Nederland weer geregistreerde middelen voorhanden. Neocidol is sinds september 2006 weer in de handel. Neocidol 1 liter 600 EW heeft het voordeel van een madendodende werking en een preventieve werking van 8 weken tegen herbesmetting mits het in die periode niet teveel regent. 1 liter is voldoende voor 250 tot 500 schapen.
Voor de behandeling van de madeninfectie kunnen we ook uitwijken naar een natuurgeneesmiddel: Maden Repel Spray

Of naar voor rundvee geregistreerde producten zoals Taktic , Noromectin pour on of Animec pour-on.
De met Animec pour-on of Noromectin pour on behandelde dieren hebben een bescherming van 6 weken tegen de vliegenmaden. 1 liter Animec pour-on wordt hiervoor opgelost in 150 liter water.

Om Ivomec 1 % bruin of Animec injectieals wasvloeistof te gebruiken dient u van deze preparaten (ivermectine 10 mg/ml) 3 milliliter te vermengen met 1 liter water.
Van Noromectin drench (ivermectine 0,8 mg/ml) dient u 38 ml met 1 liter water te vermengen.
Van de oplossingen is per schaap 1 tot 2 liter nodig om ze goed te behandelen. De oplossingen op basis van Pour On blijven het langst zitten.De schapen kunnen ermee gesprayd worden.

Nu er weer een geregistreerd alternatief in de vorm van Neocidol 1 liter 600 EW is mogen de zelf gemaakte oplossingen met ivermectine officieel niet meer gemaakt en gebruikt worden.

Kleine aangetaste plekken kunnen ook behandeld worden met een sterke zeepoplossing of een mengsel van spiritus en water. Het is wel belangrijk om het effect van de behandeling de volgende dag te controleren.


SCHAPENLUISVLIEG

De schapenluisvlieg is een vleugelloze vlieg die vrij makkelijk in de wol is terug te vinden.

Verschijnselen


De schapenluisvlieg geeft jeuk en onrust. Vooral jonge lammeren en hoogdrachtige ooien zijn het slachtoffer. Met het scheren worden de meeste verwijderd. Een voordeel van het scheren voor het lammeren is dat er al veel schapenluisvliegen verdwijnen zodat de pasgeboren lammeren niet meteen besmet worden.

De schapenluisvlieg kan zoveel bloed drinken dat er bij lammeren bloedarmoede kan ontstaan. Ze kan ook mensen gemeen bijten.

Behandeling

De schapenluisvlieg is goed gevoelig voor de meeste ectoparasieten bestrijdingsmiddelen zoals Neocidol 1 liter 600 EW.
Eerst scheren en daarna pas behandelen.
Zere bekjes
tessa
Site Admin

Geregistreerd op: 2-10-2006
Berichten: 2551
Woonplaats: leerdam
Reageer met quote
Zere bekjes

bekvorm


Kenmerken

Zere bekjes of ecthyma is een besmettelijke aandoening van huid en slijmvliezen. De veroorzaker is een virus dat behoort tot de pokkenvirussen (parapox-virus).

Voorkomen

De grootste problemen doen zich voor bij lammeren en daarna ook bij de moeder van de lammeren.

Verschijnselen


Het ecthyma virus kan zich alleen vermenigvuldigen in huid of slijmvliezen tijdens het herstel van kleine wondjes. De verschijnselen komen vooral voor rond en in de bek. Soms zijn er geen uiterlijke verschijnselen en treden er beschadigingen in de mond, slokdarm en pens op. Deze dieren eten een aantal dagen niet en kunnen zelfs van de honger omkomen. Ook aan de ondervoeten kunnen problemen ontstaan.

Enkele dagen na infectie ontstaat een rode zwelling. Na 5 ŗ 6 dagen ontstaan blaasjes die openbarsten en korsten krijgen. Bijkomende bacterieŽn verergeren het beeld. Als er geen bacterieŽn zijn, die de genezing belemmeren, duurt het 4 weken voordat het dier weer hersteld is.
Op het mondslijmvlies ontstaan verhevenheden met een bloedrijke rand. Een deel van de ooien kan een uierontsteking oplopen.

De ziekte komt ook voor bij de mens in de vorm van een pijnlijke en ernstig jeukende huidontsteking. Dit kan gepaard gaan met koorts en zwelling van de plek en de daarbij behorende lymfknopen.Het uiteindelijke herstel kan een maand duren.

Een uitbraak van ecthyma duurt 6 tot 8 weken. Afhankelijk van de ernst van de infectie nemen de dieren enkel dagen tot een week weinig tot geen voer op. Jonge lammeren kunnen hierdoor zo verzwakken dat ze hieraan sterven. Oudere lammeren hebben over het algemeen minder problemen.

Behandeling

Het virus moet door het dier zelf overwonnen worden.
Met CTC-spray kunnen bijkomende bacterieŽn gedood worden. Aanstippen met Jodium tinctuur 2% geeft een virus- en bacteriedodend effect alhoewel men niet moet verwachten dat dit diep genoeg doordringt.
Aluminiumspray 200 ml wordt vrij veel gebruikt om de wonden af te dichten.

Om de weerstand van de dieren te verhogen wordt ecthycurine 538 injectie en/of ecthycurine 538 drench gebruikt. Op de wonden kan cicatrisol 898 gespoten worden. Ecthycurine en cicatrisol worden vaak gecombineerd gebruikt. Beide middelen zijn homeopathisch. Over het algemeen is men tevreden over deze middelen omdat ze de genezing bespoedigen.


Preventie

Het ecthymavirus is zeer resistent. Droge korsten blijven bij lage temperaturen lang infectieus. Bij vochtigheid en hoge temperaturen gaat de besmettelijkheid snel verloren. Dieren besmetten zich door direct contact of via voerbakken. De weerstandsopbouw tegen een nieuwe infectie is niet lang. Mogelijk spelen virusdragers een rol bij nieuwe uitbraken.

In koppels met ecthyma moeten huidbeschadigende behandelingen zoals tatoeŽren, couperen en castreren achterwege gelaten worden omdat in de wonden de ecthyma toe kan slaan.
Werk met plastic handschoenen bij behandeling van de dieren om zelf niet besmet te raken.

In Engeland is een entstof tegen ecthyma verkrijgbaar.

In de volksgeneeskunde werd aanbevolen om hulsttakken in de stal op te hangen om ecthyma te voorkomen.

Aankoop van dieren blijft altijd een risico omdat dragers niet herkenbaar zijn en de ziekte meestal niet in de quarantaineperiode tot uiting komt.
Rotkreupel
tessa
Site Admin

Geregistreerd op: 2-10-2006
Berichten: 2551
Woonplaats: leerdam
Reageer met quote
Rotkreupel

Bron: www.schapendokter.nl


rotkreupel

Klauw-en pootproblemen hebben bij schapen vaak meerdere oorzaken. Naast onvoldoende onderhoud door bekappen spelen hygiŽne en voeding een belangrijke rol. De schade is meer dan het alleen maar kreupel lopen van het dier. Zo neemt bij lammeren met klauwproblemen de groei snel af. Bij ooien daalt de conditie en de weerstand met bijvoorbeeld de kans op het ontstaan van slepende melkziekte. Daarnaast brengen klauwproblemen veel extra arbeid en kosten met zich mee en zijn ze oorzaak van vervroegd afvoeren van dieren.

De grootste veroorzaker van kreupelheid bij schapen is rotkreupel. Er moeten 2 bacteriŽn gezamenlijk aanwezig zijn om rotkreupel te veroorzaken.
De eerste is Fusobacterium necrophorum. Deze bacterie is altijd aanwezig in de omgeving van het schaap, hij komt in de darmen en dus ook in de mest voor. Fusobacterium necrophorum zorgt voor verweking van de klauwhuid.
De tweede, Dichelobacter nodosus, wordt binnengebracht via aankoop van nieuwe dieren, via laarzen of autobanden.
Beide bacteriŽn versterken elkaar en dringen samen door het klauwhoorn heen. Ze hebben een voorkeur voor een vochtige en warme (boven 10 graden Celsius) omgeving.
D.nodosus houdt van een zuurstofarme omgeving, daarom vormt losliggend hoorn en spleetjes in de klauw een goede voedingsbodem voor de bacteriŽn. Een matige klauwverzorging bevordert het ontstaan van rotkreupel.
Dichelobacter nodosus kan maximaal 14 dagen buiten het schaap overleven. Indien er in een weiland 14 dagen geen schapen hebben gelopen is deze vrij van de rotkreupelbacterie.


Kenmerken
Koppelprobleem; geen gewrichtsaantasting; klauwaandoening van de gehele klauw.


Voorkomen

Bij ongeveer driekwart van de nederlandse koppels komt rotkreupel in meer of mindere mate voor. De infectie is niet altijd zichtbaar maar komt tot uiting afhankelijk van de weersomstandigheden. Warm en vochtig weer bevordert rotkreupel. Bij een temperatuur onder de 10 graden vermenigvuldigt de rotkreupelbacterie zich niet.
Daarom komen pieken vaak in voor- en najaar voor.
Verschijnselen

Plotseling optredende kreupelheid bij meerdere schapen. In het begin van de infectie is nog niet veel aan de huid tussen de klauwtjes te zien behalve dat het wat grijswit uitziet en warm aanvoelt. Later wordt het weefsel aangevreten en ontstaat er een geel beslag van dood weefsel. Hoornweefsel raakt ondermijnt en gaat als reactie woekeren. Er kan zelfs complete ontschoening ontstaan.
De rotkreupel geeft een typische geur van dood weefsel dat kenmerkend is voor deze aandoening.
Het klassieke beeld van op de voorknieŽn grazende schapen kan ontstaan. Niet elk op de voorknieŽn grazend schaap is een rotkreupelschaap. Andere redenen voor pijn in de ondervoet kunnen dit beeld ook geven.


Behandeling

Beginnende infecties zijn redelijk goed te behandelen. Gevorderde infecties vragen een harde aanpak.

De behandeling bestaat uit de volgende onderdelen:

1.

Bekappen; al het losse hoorn wegknippen met de klauwschaar. Netjes afwerken met het schapenpootmesje en de klauw weer in model snijden. Pas op dat de klauw niet gaat bloeden. Dit geeft weer kans op meer ontsteking. Ontsmet het gereedschap tussendoor. Afsnijdsels verwijderen en zeker niet in de wei laten liggen.In het weggesneden hoornmateriaal kunnen bacterien weken lang overleven.
2.

Tussenklauw sprayen met tetracycline . Twee keer sprayen en tussendoor op laten drogen. Laat de dieren niet direct een natte weide in zodat de spray goed kan hechten. Bij hardnekkige gevallen kan men de tussenklauw insmeren met florfenicol . Dit kan men het beste met een kwastje doen.
3. Voetbad met Perfect zinksulfaat met klauwfix.Dit moet een 10 % oplossing zijn. Het beste is een stabad waar de dieren een half uur instaan. Na het voetbad is het goed de dieren op een betonplaat op te laten drogen. Indien dit niet mogelijk is of bij kleine koppeltjes kan men de Hoof and Sole Hardener spray gebruiken. Deze verhardt de klauw en bevat phenol en formaline. Foot Protect Schaap 2.5 liter is als milieuvriendelijk alternatief voorhanden.Dit is een voetbad op basis van etherische oliŽn en plantenextracten.
4.

Injecties met antibiotica. Er zijn 2 geschikte middelen: Tilmicosine en lincomycine-spectinomycine . Tilmicosin hoeft maar ťťn maal gespoten worden. Het middel moet wel nauwkeurig gedoseerd worden omdat een dubbele dosering al dodelijk!kan zijn. Tilmicosin is sinds kort een UDD preparaat en mag alleen door de dierenarts toegepast worden. Lammeren onder de 15 kg lichaamsgewicht moeten met een ander middel behandeld worden. Lincomycine-spectinomycine moet 3 dagen achter elkaar gespoten worden en is iets goedkoper. Nadeel is dat het in de praktijk niet meevalt om de dieren 3 dagen te behandelen.
5.

Na behandeling de schapen in een schone wei doen waar 2 weken geen schapen hebben gelopen.
6.

Enten bij hardnekkige problemen of bij grotere koppels om de weerstand tegen rotkreupel te vergroten. De enting moet na de eerste keer na 4 tot 6 weken herhaald worden. Daarna jaarlijks voor de risicoperiode. De vaccinatie kan uitgevoerd worden bij dieren ouder dan 3 maanden. Men kan niet volstaan met alleen een enting om de uitbraak te stoppen. Een enting helpt wel de genezing te bevorderen. De enting wordt 6 cm achter het oor gegeven . Deze enting geeft regelmatig abcessen als entreactie.Plan van aanpak om vrij te worden van rotkreupel

De volgende aanpak kan ervoor zorgen dat kleinere koppels tot 50 schapen vrij worden van rotkreupel. Deze aanpak heeft het meeste zin als de lammeren gespeend zijn en het mooi droog zomerweer is.

1.

Behandelen en bekappen van de hele koppel op ťťn dag. Alle pootjes insmeren met florfenicol. Alle aangetaste dieren behandelen met antibiotica.Tenslotte alle dieren in een voetbad met Perfect zinksulfaat met klauwfix zetten gedurende een half uur.
2.

Na de behandelingen de dieren in een schone weide plaatsen.
3.

Na 3 weken wordt een controlebehandeling gegeven met selectie. Dieren die dan nog rotkreupel hebben moeten uitgeselecteerd en afgevoerd worden. De gezonde dieren krijgen weer een voetbad.
4. Na de behandeling worden de dieren in een schone weide gezet. Dit is een weide waar 2 weken geen schapen in gelopen hebben.
Zere oogjes
tessa
Site Admin

Geregistreerd op: 2-10-2006
Berichten: 2551
Woonplaats: leerdam
Reageer met quote
Bron: Schapendokter.nl


Zere oogjes (keratoconjunctivitis)


Voorkomen
Dieren van alle leeftijden kunnen zere oogjes krijgen. De ziekte komt vrij vaak voor en dan vooral in het voor- en najaar.

Verschijnselen
Het is een ontsteking van het bind- en hoornvlies van het oog. De veroorzaker is de bacterie Mycoplasma conjunctivae maar er worden ook andere kiemen gekweekt. Zelfs bij een geringe afwijking kunnen lammeren lusteloos en sloom worden. De verschijnselen beginnen met veelvuldig knipperen van de oogleden of met het dichtknijpen van het oog en een tranenvloed.
De ernst varieert van nauwelijks tot zeer uitgebreid. De hoornvliesontsteking kan oppervlakkig zijn met alleen maar pijnverschijnselen tot het grijs worden van het hoornvlies met zweertjes. Als dit bij beide ogen optreedt, dan kan het dier tijdelijk blind zijn. Bij minder dan 1 procent , waar uiteindelijk de hele oogbol aangetast raakt, kan er een permanente blindheid ontstaan.Dit gebeurt vooral als secundaire bacteriŽle infecties bijkomen die de gehele oogbol aantasten.

Behandeling
Zere oogjes verspreidt zich door contact. Vooral opgestalde dieren die bij de voerbak kop -kop contact hebben lopen risico.
Blinde dieren kan men het beste apart zetten voor extra aandacht. Zorg dat ze makkelijk bij voer en water kunnen. De dieren kunnen het beste met een oxytetrapreparaat gespoten. De ogen kunnen gezalfd worden met een oxytetra bevattende zalf.
Hoogdrachtige ooien lopen meer kans op slepende melkziekte. Let op dat de dieren voldoende energie opnemen. Blinde dieren lopen het risico te verdrinken.

Preventie

De ziektekiem kan maandenlang overleven in de ogen van de schapen. Er ontstaan dragers die nieuw aangekochte dieren kunnen infecteren.Als er een uitbraak geweest is houdt er dan rekening mee dat nieuw aangekochte dieren aangetast kunnen raken. De infectie wordt binnengebracht door aankoop of contact met andere schapen, bijvoorbeeld over de draad in de weide. Houdt de koppel het liefst gesloten.
Advertentie


ziektes en aandoeningen
Je mag geen nieuwe onderwerpen plaatsen
Je mag geen reacties plaatsen
Je mag je berichten niet bewerken
Je mag je berichten niet verwijderen
Ja mag niet stemmen in polls
Tijden zijn in GMT + 2 uur  
Pagina 1 van 1  

  
  
 Plaats reactie